Daň z nemovitých věcí je od zdaňovacího období roku 2016 možné hradit prostřednictvím SIPO

Prostřednictvím SIPO je počínaje zdaňovacím obdobím roku 2016 možné platit daň z nemovitých věcí.

Podmínky placení daně z nemovitostí prostřednictvím SIPO

Prostřednictvím SIPO může platit daň pouze poplatník daně, kterému bylo Českou poštou přiděleno spojovací číslo a který oznámil tento způsob platby pomocí Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO.

pocitejte penize

Postup pro oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO je upraven následovně:

– Placení daně prostřednictvím SIPO je potřeba nejdříve ohlásit, a to pomocí tiskopisu Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, vydaném Ministerstvem financí – ke stažení zde.
– Podání musí být učiněno v souladu s ustanovením § 71 daňového řádu a uplatněno u místně a věcně příslušného správce daně (finančního úřadu) nejpozději do 31. ledna zdaňovacího období, od kterého má být daň prostřednictvím SIPO hrazena.
– Bude-li Oznámení uplatněno po stanoveném termínu, bude daň na základě tohoto Oznámení hrazena prostřednictvím SIPO až v následujícím zdaňovacím období; totéž platí i v případě, že ten, kdo se stává poplatníkem daně od předmětného zdaňovacího období, uplatní Oznámení ve stanoveném termínu, ale daňové přiznání podá až po lhůtě pro podání daňového přiznání, tj. po 31. lednu zdaňovacího období.
– Nedílnou součástí Oznámení je doklad prokazující přidělení spojovacího čísla (např. doklad o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální platební doklad SIPO, resp. rozpis bezhotovostní platby SIPO).
– Chce-li poplatník platit daň prostřednictvím SIPO na více finančních úřadech, musí Oznámení uplatnit na každý příslušný FÚ zvlášť.
– Na základě uplatněného Oznámení bude daň hrazena prostřednictvím SIPO i v následujících zdaňovacích obdobích, pokud poplatník neuplatní u příslušného FÚ Oznámení, kterým ukončí placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO.

Zdroj: převzato z portálu Finanční správy.

You may also like...