Dočkáme se regulace realitního trhu?

Vláda včera (18. 1. 2016) projednala návrh věcného záměru zákona o realitním zprostředkování. Návrh předložila ministryně pro místní rozvoj a vláda návrh schválila. Co nás podle realitního zákona čeká?

Realitní zákon si klade za cíl především

 • vymezit základní právní rámec realitního zprostředkování – definovat realitní zprostředkování, specifikovat podmínky pro výkon této činnosti z hlediska požadavků na odbornou a osobní způsobilost, nastavit dozorové a sankční mechanismy
 • posílit ochranu práv spotřebitelů – upravit podmínky pro přijímání peněžních prostředků do úschovy u realitního zprostředkovatele, zavést povinné pojištění odpovědnosti, nastavit pravidla pro poskytování informací
 • zvýšit důvěru spotřebitelů v realitní služby – s pomocí nových pravidel pro výkon této činnosti zvýšit důvěru v realitní zprostředkovatele a zvýšit tak podíl transakcí uskutečněných za účasti realitního zprostředkovatele. Nová pravidla by měla přispět ke snížení počtu neprofesionálních a nepoctivých subjektů působících na trhu

Jaká jsou řešení?

Návrh obsahuje 5 možných řešení stávající situace na realitním trhu. Jako vhodné pro realizaci byly vyhodnoceny varianty č. 2 a č. 3. Varianta č. 2 počítá se vznikem zákona o realitním zprostředkování beze změny živnostenského zákona (zachování volné živnosti). Varianta č. 3 počítá se vznikem zákona o realitním zprostředkování a úpravou živnostenského zákona (realitní zprostředkování jako vázaná živnost).

Klady a zápory varianty č. 2

Klady

 • není omezen samotný vstup do podnikání, ale jsou nastaveny odborné požadavky na osoby, které se realitním zprostředkováním budou fakticky zabývat
 • spotřebitel si může jednoduše ve veřejném seznamu ověřit, zda jedná s osobou odborně způsobilou
 • možnost ověření kvalifikace pro každého, kdo prokáže základní znalosti problematiky realitního zprostředkování v rámci systému profesní kvalifikace
 • celkové zlepšení úrovně poskytovaných služeb a vyšší profesionalizace oboru
 • výrazné zvýšení ochrany spotřebitele
 • snížení počtu subjektů bez jakýchkoliv znalostí souvisejících s výkonem činnosti
 • Seznam odborně způsobilých osob a s tím související lepší možnosti dozoru nad jejich činností
 • možnost uložení sankce či postihu z hlediska živnostenského zákona
 • zvýšený zájem o realitní služby přispěje v konečném důsledku k vyšším příjmům státního rozpočtu (zejména díky daňovým odvodům)
 • není nutné ohlašovat novou živnost či žádat o koncesi, nedochází k nadbytečné administrativní zátěži podnikatelů ani živnostenských úřadů
 • lze naplnit požadavky FATF u okruhu osob stanovených zákonem

Zápory

 • zvýšené finanční zatížení podnikatelů v souvislosti s povinným pojištěním odpovědnosti a povinnostmi při případné realizaci úchovy peněžních prostředků u realitního zprostředkovatele
 • administrativní zátěž všech osob, které činnost realitního zprostředkovatele vykonávají, spojená s případným získáním odborné způsobilosti

administrativní zátěž orgánu státní správy vydávajícího osvědčení odborné způsobilosti, náklady spojené se zřízením a vedením Seznamu odborně způsobilých osob

Klady a zápory varianty č. 3

Klady

 • spotřebitel si může jednoduše ve veřejném seznamu ověřit, zda jedná s osobou odborně způsobilou
 • možnost ověření kvalifikace pro každého, kdo prokáže základní znalosti problematiky realitního zprostředkování v rámci systému profesní kvalifikace
 • celkové zlepšení úrovně poskytovaných služeb a vyšší profesionalizace oboru
 • výrazné zvýšení ochrany spotřebitele
 • snížení počtu subjektů bez jakýchkoliv znalostí souvisejících s výkonem činnosti
 • Seznam odborně způsobilých osob a s tím související lepší možnosti dozoru nad jejich činností
 • možnost uložení sankce či postihu z hlediska živnostenského zákona
 • zvýšený zájem o realitní služby přispěje v konečném důsledku k vyšším příjmům státního rozpočtu (zejména díky daňovým odvodům)
 • lze naplnit požadavky FATF u okruhu osob stanovených zákonem

Zápory

 • pro podnikatele nutné ohlášení nové vázané živnosti na příslušném živnostenském úřadě a s tím související administrativa jak na straně podnikatelů, tak i orgánů státní správy
 • administrativní zátěž spojená s vydáváním osvědčení, zřízením a vedením seznamu odborně způsobilých osob
 • zvýšené finanční zatížení podnikatelů v souvislosti s povinným pojištěním odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnostmi při případné realizaci úchovy peněžních prostředků
 • náklady spojené s absolvováním zkoušek (event. přípravných kurzů ke zkouškám) pro uchazeče nesplňující požadavky na získanou praxi
 • možné snahy o případné obcházení zákona přes některou z volných živností
 • celkové navýšení počtu živností

 

Zdroj: vlada.cz

You may also like...

1 Response

 1. 19.1.2016

  […] Vláda včera (18. 1. 2016) projednala návrh věcného záměru zákona o realitním zprostředkování. Návrh předložila ministryně pro místní rozvoj a vláda návrh schválila. Návrh obsahuje 5 možných řešení stávající situace na realitním trhu. Jako vhodné pro realizaci byly vyhodnoceny varianty č. 2 a č. 3. Varianta č. 2 počítá se vznikem zákona o realitním zprostředkování beze změny živnostenského zákona (zachování volné živnosti). Varianta č. 3 počítá se vznikem zákona o realitním zprostředkování a úpravou živnostenského zákona (realitní zprostředkování jako vázaná živnost). Více o jednotlivých variantách a záměru realitního zákona zde → […]