PENB stále budí rozpaky

Zákon sice podepsán byl, ale nebyla k němu schválena prováděcí vyhláška. Problém tak tkví v tom, že existují povinnosti, ale není stanoven způsob, jakým mají být provedeny. Novela prováděcí vyhlášky nabyde účinnosti od 1. 4. 2013, do této chvíle tak platí stávající vyhláška 148/2007 Sb., oproti předchozímu roku tak fakticky nedošlo k žádné změně.

Vyrojilo se mnoho společností, které vypracování PENB nabízí, ale mezi prodávajícími není valný zájem, prozatím nemají důvod. Vzhledem k tomu, že není vyhláška, která by nařízení korigovala, vzniká tak zmatek nejen mezi majiteli nemovitostí a zájemci, ale na celém realitním trhu.

A jak to tedy je? Pokud spadá vaše nemovitost do těch, které vypracování PENB podléhají, musíte i nyní v inzerci uvést energetickou třídu, ovšem není zde zákonem jasně dané pravidlo, kde a jakým způsobem má být v inzerci uvedena. Pokud kupujete nemovitost, máte právo na nahlédnutí do PENB ještě před podpisem kupní smlouvy. Málokdo z kupujících si uvědomuje tuto velkou výhodu. Kompletní dokumentace obsažená v PENB je pro něj zárukou, že nemovitost opravdu odpovídá jeho požadavkům.

Jak se k celé situaci staví Státní energetická inspekce? Redakce BezProvize oslovila Státní energetickou inspekci telefonicky s několika dotazy, ale nedostalo se jí konkrétních odpovědí. Ani na e-mailové podklady nebylo reagováno. Může vůbec v tuto chvíli inspekce udělit pokuty za nedodržení či porušení postupů týkajících se PENB? Ano, může… ale díky neexistenci prováděcí vyhlášky nemá účinný nástroj.

You may also like...

Napsat komentář